Arvonlisäverottoman sosiaalipalvelun ostaminenKuka voi ostaa arvonlisäverotonta palvelua?

Arvonlisäverottomat palvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka mm. iästä, heikkokuntoisuudesta, toipilasajasta, perhetilanteesta, toimintakyvyn alenemisesta, vammasta tai sairaudesta johtuen eivät pärjää yksin jokapäiväisten askareiden kanssa. Yli 80-vuotiaat kuuluvat tuen piiriin automaattisesti.

Mitä palveluja tarjoaa Siivouspalvelu Eijamo Ky?

Tarjoamme kotisiivousta, suursiivousta, ikkunoiden pesua, erilaiset pihatyöt mm. nurmikon leikkaus ja lumityöt, pienimuotoiset kodin kunnostukset sekä apua kodin muihin askareisiin. 

Miten arvonlisäverottoman palvelun ostaminen tapahtuu?

Asiakas ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse toimistoomme.
Puh. 050 477 7238 / sähköposti: eijamo@kymp.net. Puheluihin vastataan ma-pe klo 9.00-15.00.
Asiakkaan kanssa keskustellaan palveluntarpeesta ja onko hän tai omainen oikeutettu sosiaalihuollon alaiseen palveluun. 
Sosiaalihuolloksi määrittämiseen ei tarvita viranomaisen tekemää päätöstä, mutta toiminta on kuitenkin sosiaaliviranomaisen valvomaa.
Mikäli asiakas täyttää sosiaalihuollon tai vanhuspalvelulain (980/2012) 15 § edellytykset, tehdään hänen kanssaan kirjallinen palvelusuunnitelma sekä palvelusopimus.

Palvelusopimus- ja suunnitelma

Palvelusopimukseen määritellään asiakkaan ostama palvelu sekä palvelun tarve. Esim. kotisiivous kahden viikon välein.
Palvelusuunnitelmaan kirjataan perustelut sosiaalihuollon tarpeelle ja kirjataan miksi asiakas on oikeutettu tukipalvelulle.

Laskutus

Siivouspalvelu Eijamo Ky laskuttaa palvelun asiakkaalta suoraan verottomana. Asiakas on oikeutettu myös kotitalousvähennykseen.


Toiminta on sosiaaliviranomaisen valvomaa ja Siivouspalvelu Eijamo Ky on merkitty Kotkan kaupungin pitämään ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajarekisteriin.