Arvonlisäverottoman sosiaalipalvelun ostaminenKuka voi ostaa arvonlisäverotonta palvelua?

Arvonlisäverottomat palvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka mm. iästä, heikkokuntoisuudesta, toipilasajasta, perhetilanteesta, toimintakyvyn alenemisesta, vammasta tai sairaudesta johtuen eivät pärjää yksin jokapäiväisten askareiden kanssa. Yli 80-vuotiaat kuuluvat tuen piiriin automaattisesti.

Mitä palveluja tarjoaa Siivouspalvelu Eijamo Ky?

Tarjoamme mm. kotisiivousta, suursiivousta, ikkunoiden pesua, erilaiset pihatyöt, pienimuotoiset kodin kunnostukset, asiointiapu, kauppapalvelu, lumitöitä ja puiden pilkkomista.

Miten arvonlisäverottoman palvelun ostaminen tapahtuu?

Asiakas ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse toimistoomme.
Puh. 05 223 1600 sähköposti: eijamo@kymp.net
Asiakkaan kanssa sovitaan tapaaminen.  Siivouspalvelu Eijamo Ky arvioi asiakkaan toimintakyvyn ja onko kyseessä sosiaalihuollon tarve. Sosiaalihuolloksi määrittämiseen ei tarvita viranomaisen tekemää päätöstä, mutta toiminta on kuitenkin sosiaaliviranomaisen valvomaa.
Asiakkaan on hyvä ennen tapaamista ottaa esille mahdolliset lääkärinlausunnot sekä muut tarvittavat asiakirjat ja selvitykset mikäli niitä on käytettävissä.
Mikäli asiakas täyttää sosiaalihuollon tai vanhuspalvelulain (980/2012) 15 § edellytykset, tehdään hänen kanssaan kirjallinen palvelusuunnitelma sekä palvelusopimus.

Palvelusopimus- ja suunnitelma

Palvelusopimukseen määritellään asiakkaan ostama palvelu sekä palvelun tarve. Esim. kotisiivous kahden viikon välein.
Palvelusuunnitelmaan kirjataan perustelut sosiaalihuollon tarpeelle, siinä kerrotaan miksi asiakas on oikeutettu tukipalvelulle.

Laskutus

Siivouspalvelu Eijamo Ky laskuttaa palvelun asiakkaalta suoraan verottomana. Jos asiakkaalla on verotettavia tuloja, on hän oikeutettu myös kotitalousvähennykseen.


Toiminta on sosiaaliviranomaisen valvomaa ja Siivouspalvelu Eijamo Ky on merkitty Kotkan kaupungin pitämään ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajarekisteriin.